Privacy Policy

Dutch Cloud Magazine is uitgever van de website www.dutchcloudmagazine.nl. DUTCH CLOUD MAGAZINE respecteert de privacy van bezoekers van deze websites. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan DUTCH CLOUD MAGAZINE, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens zoals hieronder is weergegeven.

Wat doet het DUTCH CLOUD MAGAZINE met uw gegevens?

Als u vrijwillig uw gegevens ter beschikking stelt met als doel op de hoogte te worden gehouden van bepaalde informatie en/of activiteiten van  DUTCH CLOUD MAGAZINE of een van haar websites, dan zullen de gegevens die u ter beschikking stelt slechts voor dit doel gebruikt worden.

Uw gegevens worden gebruikt voor het toezenden van door u aangevraagde informatie en / of nieuwsbrieven. Deze gegevens worden op verzoek van de geregistreerde uit het bestand verwijderd.

Uw naam en e-mail adres worden opgeslagen zolang u ingeschreven bent op een nieuwsbrief. Bij opzeggen worden de gegevens vernietigd. Gegevens voor het eenmalig opvragen van informatie worden na het toezenden van de informatie verwijderd.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

DUTCH CLOUD MAGAZINE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en artikel 3 van het Vrijstellingsbesluit is DUTCH CLOUD MAGAZINE vrijgesteld van aanmelding van gegevensbestanden bij het College bescherming persoonsgegevens.

Uw rechten

U kunt uw persoonsgegevens opvragen en u hebt recht om de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Neem voor nadere informatie contact op met DUTCH CLOUD MAGAZINE, telefoonnummer 088-1002070 of e-mail naar info@dutchcloudmagazine.nl.

Heeft u een klacht en komt u er niet uit met Dutch Cloud Magazine? Dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden bewaard op de computer van de gebruiker en die een website in staat stellen om het IP adres van de computer van een gebruiker te identificeren ten behoeve van het bijhouden van bezoekers statistieken. De cookies registreren geen persoonsgegevens.

DUTCH CLOUD MAGAZINE maakt op deze websites uitsluitend gebruik van functionele cookies om de website zo goed mogelijk op de wensen van de gebruikers af te stemmen en om te voorkomen dat bezoekers met overmatig advertentieaanbod worden geconfronteerd. Dutch Cloud Magazine gebruikt cookies uitsluitend op de wijze, waarvoor de uitgever volgens de wetgever geen toestemming hoeft te vragen aan de gebruikers.

Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in persoonsgegevens raadt DUTCH CLOUD MAGAZINE bezoekers van de websites af gebruik te maken van een computer die ook met anderen wordt gedeeld. Indien gebruik wordt gemaakt van een computer die met meerderen wordt gedeeld, is DUTCH CLOUD MAGAZINE op geen enkele wijze aansprakelijk indien bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van derden komen. Als u geen cookies van bepaalde websites wilt accepteren, dan kunt u de instellingen van uw browser aanpassen.